Prevádzka lanovej dráhy

Denne od 15. decembra do 15. apríla

Prevádzka LD v dennej dobe: 09.00 hod. – 16.30 hod.

Technická prestávka v čase: 16.30 hod. – 17.00 hod.

Prevádzka LD vo večernej dobe: 17.00 hod. – 20.50 hod.

V prípadoch nepriaznivého počasia, ktoré neumožňuje chod LD, prerušenia dodávok energií alebo v prípadoch, ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestujúcich na LD, prevádzkovateľ ma právo prerušenia prevádzky na LD bez nároku vrátenia cestovného, ak dôvody neboli zo strany prevádzkovateľa.

Sledujte nás na Instagrame

@skicentrumstrachan Zobraziť Instagram