Prevádzka lanovej dráhy

Prevádzka LD v dennej dobe: 09:00 – 16:00

Technická prestávka v čase: 16:00 – 16:30

Prevádzka LD vo večernej dobe: 16:30 – 20:00

V prípadoch nepriaznivého počasia, ktoré neumožňuje chod LD, prerušenia dodávok energií alebo v prípadoch, ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestujúcich na LD, prevádzkovateľ ma právo prerušenia prevádzky na LD bez nároku vrátenia cestovného, ak dôvody neboli zo strany prevádzkovateľa.

Sledujte nás na Instagrame
@skicentrumstrachan Zobraziť Instagram